Banner

Andrzej Kowalski dalej przewodniczy emerytom

Na zebraniu wyborczym Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk w szranki wyborcze stanęli Henryka Charchalska i dotychczasowy przewodniczący Andrzej Kowalski. I to dotychczasowego szefa, nieznaczną większością głosów delegaci dalej obdarzyli zaufaniem.

Gościem zebrania był sekretarz Zarządu Regionu Piotr Majchrzak.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy