Banner

Karta ewidencyjna

Zgodnie z Uchwałą KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku Zarząd Organizacji Związkowej ma obowiązek dwa razy w roku przekazać zarządowi regionu, w którym jest zarejestrowana, wypełnioną kartę ewidencyjną zawierającą dane statystyczne dotyczące stanu oraz liczebności organizacji.
Wypełnioną kartę ewidencyjną należy przekazywać do Zarządu Regionu w następujących terminach:
– do 15 lipca danego roku – zawierające informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku,
– do 15 stycznia roku następnego – zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Wzór karty ewidencyjnej dla OZ w pliku doc
Wzór karty ewidencyjnej dla OZ w pliku pdf)

Wzór karty ewidencyjnej dla MOZ w pliku doc
Wzór karty ewidencyjnej dla MOZ w pliku pdf)

Społeczna inspekcja pracy