Banner

Pracownicy Działu Rozwoju Związku

Marcin Tomczak – tel. 887 77 57 32
(kierownik działu)

Joanna Billewicz – tel. 601 464 193
(z-ca kierownika, pomoc nowym organizacjom)

Magdalena Zakrzewska – tel. 601 08 63 91
(organizator związkowy)

Agata Kamińska – tel. 601 777 035
(organizator związkowy)

Społeczna inspekcja pracy