Banner

Jeśli pracujesz w firmie zatrudniającej więcej niż 10 osób

• Czy Ty i Twoi koledzy jesteście niezadowoleni ze swoich pensji, systemu premiowania, wynagradzania za pracę w nadgodzinach?
• Czy Wasz dyrektor czy kierownik zachowuje się, jakby pracownicy byli jego prywatną własnością?
• Czy w Waszym miejscu pracy łamie się prawo pracy i przepisy BHP?

Odpowiedz Sobie na te pytania. Jeżeli choć jedna odpowiedź na nie brzmi “tak” – przejdź do następnych stron. Przeczytaj to, co się na nich znajduje. Przedyskutuj to z kolegami. Zadzwoń do nas.

Dział Rozwoju Związku, pokój 118,
pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
tel. 887 775 732
e-mail:drz.wroc@solidarnosc.org.pl

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK!

Krok 1:
• Porozmawiaj z kolegami. Może oni myślą podobnie?

Krok 2:
• Skontaktuj się z nami. tel. 887 775 732, e-mail:drz.wroc@solidarnosc.org.pl. lub przyjdź do Działu Rozwoju Związku pokój 118, pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław. Jeśli nie mieszkasz we Wrocławiu – zapytaj o nas w naszych oddziałach

Musisz mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość.
Jeden błąd – niezawiniony, niezamierzony – i cały twój wysiłek może pójść na marne, więc nie ryzykuj.

Krok 3:
• Zorganizuj zebranie. Najlepiej poza miejscem pracy, na które zaproś naszego organizatora związkowego który odpowie na wszystkie pytania i pomoże wypełnić deklaracje i niezbędne dokumenty.
• Zgodnie z przepisami pracownicy zainteresowani powołaniem na terenie swojego zakładu pracy organizacji związkowej NSZZ “Solidarność” organizują swoje spotkanie, na którym wypełniają deklaracje przynależności i wyłaniają Komitet Założycielski liczący minimum 10-ciu (osoby stanowiące tymczasowy zarząd organizacji , najlepiej posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż będą reprezentować pozostałych członków)
UWAGA!
• Zgodnie z przepisem art. 251 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami (nie wliczamy do tych 10 osób: emerytów, rencistów oraz bezrobotnych i inne osoby nie pozostające w stosunku pracy)

Związku zawodowego nie mogą założyć osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz osoby bezrobotne. Nie oznacza to, że nie mogą one zostać członkiem Związku istniejącego
już w zakładzie pracy.

Krok 4:
Należy przygotować pisma – wzór

Krok 5:
• Z pismami i wypełnionymi deklaracjami udajemy się do Działu Rejestracji i Ewidencji w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” na Plac Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu I piętro pokój 126.
• Tutaj organizacja zostaje zarejestrowana i otrzyma stosowne poświadczenie rejestracji.
• Dopiero po dokonaniu rejestracji pracodawca zostaje powiadomiony o powstaniu organizacji.

• Stale kontaktuj się z osobą odpowiedzialna za organizowanie Związku w naszym Regionie.

• Weź od nas deklaracje związkowe. Deklaracje powinieneś mieć od tej pory zawsze przy sobie. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.

Związek istnieje..

I CO DALEJ ?

Założyliście już Organizację Związkową w Waszym zakładzie pracy. Gratulujemy!
Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu Wam zaświadczenia o wpisie do rejestru.
• Pomożemy Wam założyć konto – to niezbędna operacja, abyście mogli odprowadzać składki członkowskie
• Pomożemy Wam uporządkować papiery po wyborach – musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej
• Przeszkolimy Waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych. Ale to nie koniec naszej roli!

Będziemy wam pomagać w każdej sytuacji. To jest właśnie “Solidarność”. Będziemy obecni, gdy zaczniecie rozmawiać z szefem – musicie z nim rozmawiać! Właśnie po to zorganizowaliście się – by wynegocjować u szefa zmianę tego, co się wam nie podoba.

Nie będziemy Was oszukiwać – czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po waszej stronie, żeby Was zmylić. Ale pamiętajcie: jesteśmy z Wami i będziemy Wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Właśnie dlatego nazywamy się “Solidarność”, bo jesteśmy solidarni ze wszystkimi naszymi członkami.

Ale nie załatwiamy nic za Was. Nie będziemy negocjować układu zbiorowego za członków Związku w Waszym zakładzie pracy. Nie wyjdziemy za członków Waszej Organizacji Zakładowej do pracowników Waszej firmy i nie będziemy ich namawiać by Was popierali. Musicie sami to robić. Potraficie to zrobić. Z naszą pomocą, ale sami.

Założyliście Związek?

Świetnie!

A teraz słuchajcie swoich pracowników.

Wy jesteście dla nich.

Rozmawiajcie z nimi.

Właśnie tak stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę Waszego Związku.

DLACZEGO ?

Związek zawodowy to organizacja pracowników, którzy postanowili zorganizować się w celu reprezentowania swoich interesów wobec pracodawcy.
Pracownicy organizują się w Związek po to, aby być partnerem do rozmowy z pracodawcą oraz mieć wpływ na:
• wyższe płace…
• …i podwyżki (inflacja rośnie…)
• dobry system premiowania;
• sprawiedliwą ocenę pracowników;
• lepsze warunki pracy;
• dobre, odpowiednio skonstruowane umowy o pracę;
• Podział środków Zakładowego Funduszu Socjalnego

Mówiąc krótko:
pracownicy tworzą związek zawodowy, aby skutecznie reprezentować swoje interesy.

Społeczna inspekcja pracy