Banner

78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Prezes Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej Jacek Libicki rozpoczął uroczystości 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu obok oficjalnych delegacji samorządowych i społecznych licznie przybyli uczniowie z wrocławskich szkół.
Jacek Libicki przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed blisko osiemdziesięciu lat. Mówił o zaplanowanej zbrodni oraz o sowieckich katach.
Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak odczytał list od Mariusza Błaszczaka – ministra obrony narodowej.
Przedstawiciele duchowieństwa zmówili ekumeniczną modlitwę, kompania honorowa oddała salwy, a na koniec uroczystości wszystkie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Dolnośląską Solidarność reprezentował Radosław Mechliński wraz z pocztem sztandarowym.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy