Banner

4 kwietnia pod Urzędem Wojewódzkim

Ogólnopolski Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” niestety nie podpisał porozumienia z rządem, dlatego zwracam się z gorącym apelem o udział w demonstracji w czwartek, 4 kwietnia o godz. 15.00 pod siedzibą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Powstańców Warszawy 1).
Domagamy się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

Kazimierz Kimso
Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy