Banner

Wybory we wrocławskim oddziale Tauron

W piątek (24 lutego) odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej TAURON Kraków Oddział we Wrocławiu. Przewodniczącym została Anna Zimnica. Związkowcy podziękowali wieloletniemu przewodniczącemu Kazimierzowi Janowiczowi, który został wybrany na kolejną kadencję, jako zastępca przewodniczącej. Gośćmi delegatów byli m.in. dyrektor oddziału Marek Kuchciak, gospodarz obiektu kierownik regionu Tomasz Maciejczyk.
Podczas zebrania wybrani został skład władzy wykonawczej oraz delegatów Komisji Ponadzakładowej, do Sekcji oraz na WZD Regionu Dolny Śląsk. Po wyborach ukonstytuowały się Komisja Podzakładowa oraz Komisja Rewizyjna.

Fot. Piotr Janicki

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy