Banner

Zebranie represjonowanych

5 lipca w siedzibie dolnośląskiej Solidarności odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Zebrani dokonali m.in. zmiany Statutu i nazwy Stowarzyszenia tak, aby obejmowało swoim działaniem także uczestników opozycji demokratycznej. Uzupełniono również skład zarządu. Aktualna nazwa to Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska

 

Gościem zebrania był przewodniczący dolnośląskiej Solidarności Kazimierz Kimso.

repres1

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy