Banner

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. Życzenia!

W 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami”. Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich powołała do życia państwowe służby zatrudnienia.

27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” przekazał życzenia dla pracowników tej branży:

-Cieszę się, że obecnie publiczne służby zatrudnienia odgrywają ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także wspierają pracodawców w rozwoju kadr i tworzeniu  miejsc pracy – napisał Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Życzenia przekazała tez przewodnicząca organizacji zakładowej NSZZ “Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy Celina Rymut:

-Z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pragnę złożyć wszystkim pracownikom powiatowych urzędów pracy wyrazy uznania dla ich wiedzy, profesjonalizmu, odpowiedzialności, zaangażowania oraz ogromnej wrażliwości i empatii. Życzę każdemu poczucia docenienia w pracy, szacunku i relacji opartych o wzajemne zrozumienie.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy